Nếu cả 2 hàm của bạn đều có vấn đề, dẫn tới khớp cắn không khít nhau, thì phải tiến hành phẫu thuật chỉnh hô móm 2 hàm đúng cách. Có một số trường hợp điều trị 2 hàm như sau:

Trường hợp hô 2 hàm kèm cười hở lợi: áp dụng phẫu thuật cắt Lefort I hàm trên đẩy lùi về sau và lún lên trên, hàm dưới phẫu thuật tiền đình hàm, giúp 2 hàm lùi về sau, giải quyết cùng lúc vấn đề hô 2 hàm kèm cười hở lợi.

Trường hợp hô 2 hàm không kèm hở lợi: bác sĩ sẽ áp dụng phẫu thuật tiền đình 2 hàm giúp 2 hàm lùi về sau.

Trường hợp móm hàm dưới, thiểu sản hàm trên: bạn sẽ được kết hợp Lefort I đẩy hàm trên ra trước, BSSO hàm dưới đẩy lùi về sau.

Trường hợp hô hàm trên, thiểu sản hàm dưới: bác sĩ sẽ kết hợp Lefort I kéo lùi về sau vào và BSSO đẩy hàm dưới ra trước.

Quan sát hình mô phỏng trên, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách thức điều trị hô hàm trên thiểu sản hàm dưới tại JW.

Nhãn:

Đăng nhận xét

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.